Fejlesztő Központ

Iskola előkészítő foglalkozás

Középső és nagycsoportos gyermekek számára ajánlott foglalkozás (egyéni vagy max. 3 fős csoportban); Részképességek fejlesztése (figyelem, emlékezet, logikus gondolkodás, lateralitás, írásmozgás-koordináció előkészítése, térbeni és időben tájékozódás).

A foglalkozások célja, hogy az egyes részképességbeli elmaradást időben felfedezzük, és legyen elegendő idő a gyermekek számára a fejlődésre, még az iskola megkezdése előtt.

A foglalkozás időtartama: 60 perc


Sajtkukac fejlesztő foglalkozás

Azoknak a gyermekeknek ajánljuk, akiknek nehézségei vannak az olvasás, helyesírás, matematika területén. Az írás, olvasás, számolás elsajátításához számos készségnek és képességnek kell a megfelelő szintre fejlődnie. Sok gyermeknél ezek elmaradást mutathatnak. Rendszeres fejlesztéssel lehet javítani és a gyermek nem szembesül annyi nehézséggel az iskolai évek alatt.

A foglalkozás időtartama: 60 perc


„Én is tudok tanulni” foglalkozás

Azoknak a gyermekeknek ajánljuk, akiknél a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság megállapította a Sajátos Nevelési Igényt (Tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, figyelemzavar, stb.)

Egyéni vagy csoportos formában történik a fejlesztés, a diagnózis és a javasolt fejlesztési területek alapján.

A foglalkozás időtartama: 60 perc


Iskoláskorú gyermekek mozgásfejlesztése

  • egyensúlyrendszer fejlesztése
  • izomtónus zavarainak javítása különböző feladatok segítségével
  • nagymozgások fejlesztése
  • finommotorikus képességeket javító feladatok

Ebben a témakörben a célunk az, hogy a gyermekek mozgásigényüket, energiájukat levezethessék és különböző mozgástapasztalatokat szerezzenek. A mozgásfejlesztés a különböző foglalkozás típusokon megjelenik, hiszen az egyensúlyfejlesztés, testtudat, testséma, lateralitás, nagy-és finommozgások, ritmus stb. fejlesztése fontos terület.


Testnevelés érettségire való felkészítés

Közép és emelt szintű testnevelés érettségire való felkészítés. Első konzultáció alkalmával az állapot felmérés a cél. A további konzultációk pedig az érettségire való felkészítését szolgálják.